Bestilling
Bestilling av varer skal som hovedregel foretas via Sportfix, på mail post@sportfix.no, eller gjennom nettsiden til Sportfix.

Prisliste
Alle priser er i norske kroner. Sportfix forbeholder seg retten til prisjusteringer. Spesielt ved hendelser som i betydelig grad endrer Sportfix prisvilkår og som er utenfor Sportfix kontroll eller påvirkning. Som standard prisvilkår, kan Sportfix velge å øke prisene årlig i samsvar med konsumprisindeksen. Prisendring skal meldes Klubben 2 måneder i forveien. Veiledende katalogpris er inkludert merverdiavgift; eksklusiv klubbrabatt, trykk og brodering. Det tas forbehold om trykkfeil i kataloger og prislister.

Klubbkataloger
Produktene i våre on-stock klubbkataloger vil hovedsakelig være lagerført ut i fra våre avtalekunders behov og ønsker. Deler av varebeholdningen, farger, og størrelser kan derfor i enkelte perioder variere og være begrenset. Tilbud og salgsvarer gjelder kun varer lagerført on-stock i Norge, så sant ikke annet er nevnt. Produkter i internasjonal katalog som ikke er on-stock kan bestilles, men er avhengig av at de finnes på internasjonalt lager og leveringsfrist må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Betalingsvilkår
Standard betalingsvilkår er som hovedregel per faktura med 10 dagers betalingsfrist. Sportfix skal allikevel ha rett til å be om annen betalingsform som forhåndsbetaling eller oppkrav for varer som er klare til levering, dersom Sportfix anser dette som nødvendig (f. eks. store bestillinger). Etter forfall beregnes 15 % rente p.a. Leverte varer forblir Sportfix eiendom inntil de er betalt i sin helhet, jfr. Panteloven. All frakt fra norsk lager betales av Klubben.

Leveringsvilkår
Frakt tilkommer alle ordrer. Kjøperen eller kjøperens trykkeri er ansvarlig for å kontrollere varene før Bearbeiding skjer. Vi reserverer oss for nyanseforskjeller på fargede produkter, samt at fargegjengivelse i kataloger i visse tilfeller kan avvike fra de virkelige fragene.

For supplering i sesong gjelder følgende:

  • Supplering fra norsk lager med levering innen 1-2 uker ved normal forsendelse.
  • Supplering fra norsk lager med levering innen 2-5 virkedeager ved express forsendelse.
  • Supplering fra internasjonalt lager med levering innen 4-5 uker ved normal forsendelse.
  • Supplering fra internasjonalt lager med levering innen 10-14 virkedeager ved express forsendelse.
  • Bestilling, supplering og levering av spesialsøm/tilpasset produksjon, etter avtale.

Tidsfristene gjelder fra endelig bekreftet bestilling av klubben og krever at varen er på lager. Er ikke varen tilgjengelig på lager, må klubben velge en erstatningsvare eller avvente at varen ankommer lager. Varen kan hentes på norsk lager etter avtale. Express leveranse koster ekstra og kostnden til klubben avtales i hvert tilfelle.

Det ta forbehold om forsinkelser og utsatt leveringstid grunnet tollvesenets kontroll, forsinkelse på transportmidler eller andre uforutsette hendelers / force majeure. Dette er forsinkelser Fotballonline ikke kan kontrollere, og Fotballonline dekker følgelig  ikke ekstrakostnader som måtte oppstå i forbindelse med slike hendelser.

Reklamasjoner
Ved reklamasjon leveres ny vare eller feil rettes eller varen krediteres dersom tilsvarende vare ikke kan leveres. Alle reklamasjoner skal alltid godkjennes av Fotballonline som bestemmer hva som skal gjøres med reklamasjonen og klubben plikter å skriftlig liste opp varens navn, antall og feilen ved varen som skal sende til Fotballonline før reklamasjon returneres. Utstyr med reklamasjon skal returneres til Fotballonline på forespørsel, og det er kun utstyr som kan leveres tilbake på forespørsel, som vil kunne reklameres for. Utstyr som ikke kan leveres tilbake på forespørsel, skal ikke under noen omstendigheter kunne kreves reklamasjon for.

Sportfix belastes fraktkostnader ved retur av reklamasjonsutsyr. Ved feil på spesielt bestilte varer (spesialsøm) fra produksjonen, skal partene komme til en minnelig ordning om en ny spesialproduksjon eller en tilsvarende leveranse av standard utstyr.

Retur av varer
Det gis normalt ikke retur på varer bestilt i forbindelse med klubbvirksomhet, siden utstyret bestilles spesifikt til klubben og som oftest i store antall mht. type farger, størrelser etc. Det kan allikavel væer grunner til retur som for eksempel ved feilleveranse. Avtales retur, skal alle returnerte forsendelser være pakket i originalpakning, og i slik stand at varen kan selges på nytt. Kopi av faktura, ordrebekreftelse eller følgeseddel MÅ være vedlagt returen av varen(e). Det gis ikke retur på spesielt bestilte varer (spesialsøm).

Det gjelder følgende vilkår ved retur:

  • Retur må skje innen 30 dager fra fakturadato.
  • Retur eldre enn 30 dager, vil bli belastet med et returgebyr på inntil 25% av fakturaen.
  • Retur eldre enn 3 måneder, vil bli belastet med et returgebyr på inntil 50% av fakturaen.
  • Retur eldre enn 6 måneder, vil ikke bli kreditert.

Frakt på retur belastes klubben, om ikke annet er avtalt på forhånd.

Det skal avtales på forhånd hva som er et standard produkt og et spesielt tilpasset prosukt (spesialsøm) i forhold til hva som gjelder for retur. Varer som er gått ut av katalog blir ikke behandlet uansett fakturadato. Bearbeidede produkter blir ikke godkjent for retur. All retur som ikke overholder avtalekravene behandles som ordre eldre enn 6 måneer.

Fakturagebyr
Faktura sendes på e-post i pdf format kostnadsfritt. Dersom klubben ønsker tilsendt skriftlig faktura pr. post, så belastes et fakturagebyr på NOK 69,- pr faktura. Vennligst gi oss opplysninger om deres korrekte e-post adresse for tilsendelse av faktura på e-post. Dette kan sendes til post@sportfix.no.