Gjennom Klubbportalen kan vi tilby utstyrsavtaler til idrettsklubber med hovedfokus på fotball og andre ballidretter. Som eksklusiv importør av merkevarene LEGEA, GIVOVA og PRECISION kan vi levere relevant utstyr innen bekledning, keeperutstyr, baller, arena- og baneutstyr samt sportsmedisinsk i forhold til klubbens behov.

Rammeavtale
Det avtales en ramme som klubben kan ta ut for i gratis utstyr og en ramme klubben kjøper utstyr for (kjøpsramme/merchandise). Deltar klubben på et høyt nivå, øker rammen tilsvarende for uttak av gratis utstyr. For breddeklubber med en større medlemsmasse, vil det også lønne seg å inngå en rammeavtale.

Dette er forhold som vurderes i hvert enkelt tilfelle gjennom forhandlinger, med fokus på klubbens utstyrsbehov i forhold til økonomi. Klubbens ramme for uttak av utstyr er basert på den til alle tider veiledende prisliste.

Rabattavtale
For mindre klubber og lag som ikke ønsker å forplikte seg til en fast uttaksramme, tilbyr vi gjennom Klubbportalen en avtale hvor klubb / lag kan få en fast rabatt å forholde seg til ved innkjøp av utstyr.

Dette gir klubb / lag en fleksibilitet i tilfeller hvor behov og økonomi svinger fra sesong til sesong. En gunstig rabatt gis, fordi klubb / lag binder seg til å gjøre sine innkjøp gjennom Sportfix / Klubbportalen.

Avtalen tilbys med en rabattstruktur og rabatten er basert på den til alle tider veiledende prisliste.

 

Ta kontakt i dag om du ønsker at vi kontakter din klubb/lag